MUDr. Tereza Kubíčková

Pregraduální vzdělání:

2020 LF UK Hradec Králové

Odborné vzdělání a kvalifikace:

2023 Certifikát o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického LF UK Hradec Králové

Pracovní zkušenosti:

Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Šternberk