MUDr. Emanuel Staněk

                                      ODBORNÝ ŽENSKÝ LÉKAŘ

ZAKLADATEL GYNEKOLOGICKÉHO CENTRA

Pregraduální vzdělání:

1974 LF UP Olomouc

Odborné vzdělání a kvalifikace:

1979 Atestace z gynekologie a porodnictví I. stupně

1986 Atestace z gynekologie a porodnictví II. stupně

1993 Osvědčení k výkonu soukromé praxe ve specializačním oboru gynekologie a porodnictví

2009 Specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví

2018 Diplom celoživotního vzdělávaní lékařů


Pracovní zkušenosti:

Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Šternberk

Gynekologická ambulance GYNEKOLOGIE STANĚK s.r.o. Šternberk