MUDr. Petra Hrbková

                         ODBORNÝ ŽENSKÝ LÉKAŘ


Pregraduální vzdělání:      

 2004 LF UP Olomouc

Odborné vzdělání a kvalifikace:

2007 EBCOG stáž Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF Praha-Apolinář

2009 Evropská atestace gynekologie a porodnictví

2021 Diplom celoživotního vzdělávaní lékařů 

Pracovní zkušenosti:

Traumatologické oddělení nemocnice Šternberk

Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Šternberk

Gynekologická ambulance GYNEKOLOGIE STANĚK s.r.o. Šternberk